Kelemen (Ferenc) Krizosztom

(Hahót, 1884. január 10. – Pittsburgh, USA, 1950. november 7.)

A hahóti kovács, Kelemen Ferenc fia. A keszthelyi premontrei gimnáziumban érettségizett. Tizenkilenc évesen lépett be a bencés rendbe, és akkor kapta a Krizosztom nevet. Teológiát rendjénél, Pannonhalmán tanult, míg magyar–latin szakos tanári diplomáját a Budapesti Tudományegyetemen (ma ELTE) szerezte. 1910 é 1916 között Pápán tanított, majd Nyalkán plébánosként szolgált. 1926 és ’28 között Budapesten is tanított. Két éves budapesti tartózkodása alatt számos közéleti személyiséggel kötött mélyebb ismeretséget, köztük a Habsburg-ház magyarországi főhercegi családjával, valamint Hóman Bálint későbbi kultuszminiszterrel.

1928-ban pedig a győri bencés gimnáziumban kapott igazgatói kinevezést. 1933-ban választották meg a pannonhalmi főapátnak, amely tisztséget 1947-ig töltött be (valójában emigrálást követően haláláig is megőrizte a főapáti címet). Többször szabadulni próbált a sok hivatalos feladattal járó pozíciótól, több alkalommal benyújtotta lemondását, még az is megfordult a fejében, hogy a karmelita rendbe lépjen át. Későbbi utódja, Szennay András szerint „külön terhet jelentett számára nagyobb közönség előtt szerepelnie”. Elvágyódása ellenére fontos feladatokat vállalt magára. Főapátként tagja lett a Felsőháznak, politikai tevékenységéről azt vallotta: „Csak egy politikát folytattam: és ez Rendem politikája”. A IV. Károly sikertelen visszatérési kísérletei után is azon fáradozott, hogy a királyt és Horthy Miklóst kibékítse egymással. (A királyi gyermekeket, köztük a trónörökös Habsburg Ottót a pannonhalmi bencések nevelték. Habsburg Ottó végrendeletében ezért is határozott úgy, hogy szíve a pannonhalmi altemplomban feküdjön.)

Távol tartotta magát a pártpolitikától. Egy alkalommal, 1937-ben pedig, amikor gróf Széchenyi Lajos Szálasi Ferenccel érkezett Pannonhalmára, nem fogadta őket. 1944-ben viszont ő is aláírta a Mindszenty József veszprémi püspök által kezdeményezett memorandumot, amelyet a nyilasoknak írtak, hogy megmentsék a Dunántúlt. Válaszul a nyilas kormányzat Mindszentyt és Shvoy püspököket börtönbe zárta, Kelemen Krizosztom hiába járt közben szabadon bocsátásukért. Később, zsidók bújtatása „vádjával” a főapát ellen is letartóztató parancsot adtak ki, azonban a parancsot végrehajtó nyilas söpredék előtt érkeztek meg a szovjet csapatok Pannonhalmára. Október 25-én házkutatást tartottak a rendházban, azonban sikertelenül. Valóban fontos embermentő tevékenységet végzett a pannonhalmi bencés rend Kelemen Krizosztom vezetésével. Üldözöttek százait fogadták be, és szervezkedésének köszönhetően elérte azt, hogy a főapátság épületei a Nemzetközi Vöröskereszt védnöksége alá került, és gyermekmenhelyként működött. A személyzeten túl 760 fő nyert menedéket a kolostorban, köztük 418 gyermek (zsidók és katonakorú fiatalok, bujkáló katonák, a front elől menekülő lakosság egyaránt), összesen körülbelül 3000 főnek nyújtottak menedéket a falak között. Kelemen Krizosztom főapát, Eduard Brunschweiler, a menhely vezetője és Friedrich Born, svájci diplomata együttes munkával oltalmazta az üldözötteket. (Az emberéletek mellett kulturális kincseket is védtek a rendházban.)

Az épülő diktatúra, a fojtogató légkör megviselte. Még inkább kiütközött rajta félelme a hivatalos kötelességektől. Titkárának (a későbbi főapátnak, Szennay Andrásnak) megrendülten idézte Rákosi által neki mondottakat: „Édes fiam, Rákosi kijelentette, még egy évig meglesznek az egyházzal, utána ők jönnek.” Ez volt 1947-ben. Hosszas gyötrődés után ugyanebben az évben távozott először a brazíliai bencés közösséghez, majd az Egyesült Államokban telepedett le. Évtizedekkel halála után, 1984-ben hozatta haza földi maradványait Szennay András, holtteste most a pannonhalmi altemplomban nyugszik.

Izrael Állama 1998-ban adományozta neki posztumusz a Világ Igaza kitüntetést.

 

Források:

Elmer István: Tépelődve a történelemben. Forrás: ujember.katolikus.hu

Kelemen Krizosztom wikipédia szócikke. Forrás: wikipedia.hu

Várszegi Asztrik: Előszó. In: Somorjai Ádám: Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát emigrációs évei. Forrás: ahogylehet.info

Rádióinterjú Várszegi Asztik főapáttal (2009. április 1-én) Forrás: osboblatus.hu

Rejtsd el a bort a szovjet elől! Forrás: mult-kor.hu

Kelemen Krizosztom. Forrás: pannonhalma.hu

A képek forrása: pannonhalma.hu és magyarkurir.hu.