ERDÉLY ÉS A HOLOKAUSZT

 

Rendhagyó történelemórák a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény honlapján

www.hdke.hu/oktatas/tanaroknak/rendhagyo-orak

 

Virtuális történelemórák az auschwitzi múzeum honlapján

mult-kor.hu/20120627_virtualis_tortenelemorak_az_auschwitzi_muzeum_honlapjan

 

Tanútörténelem / Észak Erdély

www.mmhtn.org/

 

 Cs. Gyimesi Éva: Erdély és Holokauszt

 beszelo.c3.hu/cikkek/erdely-es-a-holokauszt

 

Gidó Attila:  A zsidó Kolozsvár épülő és építő közösség

missingsince1944.ro/data/hu_GIDO.pdf

 

Gidó Attila: Magyar–zsidó viszony a 20. századi Erdélyben

adatbank.transindex.ro/inchtm.php

 

 Lya Benjamin: The Determinants of Jewish Identity in Inter-War Transsylvania

 adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Gheorghe I. Bodea: Jewish Political Life and Press in Transsylvania between the Two World Wars

adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Randolph L. Braham: Romanian Nationalists and the Holocaust: The Drive to Refurbish the Past

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf292.pdf


A holokauszt és az erdélyi kérdés a II. világháború után; Molnár Judit (szerk.)

adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Emeric Csengeri: Political Essays on Zionism in Transsylvania (19th and 20th Century)

adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Gaal György: Az erdélyi zsidóság az első világháborút követő időszakban. Beilleszkedés a két világháború közötti romániai viszonyokba

 adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Gaal György: Zsidó és zsidó származású tanárok a kolozsvári egyetem tanári karában

 adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Gáll Ernő: Kisebbség a kisebbségben

adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Gidó Attila: Az erdélyi zsidó intézmények identitásformáló szerepe a két világháború között

adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Gidó Attila: Zsidó jelen-lét Romániában

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf302.pdf


Glück Jenő: Sajtójelentések a zsidókérdésről Romániában és Észak-Erdélyben (1940-1944)

 adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Zvi Hartman: Zionism in Transsylvania between the World Wars: From Ideology to Practice

adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Hegyi Ágnes: Információáramlás az információ korlatozás idején a holokauszt erdélyi dokumentumai alapján

adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Hegyi Ágnes: Dés zsidó közösségének virágzása és hanyatlása

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf311.pdf


Horváth Sz. Ferenc: Az Erdélyi Lapok ideológiája. Zsidókérdés, katolikus antiszemitizmus és nemzetiszocializmus Erdélyben (1932-1940)

adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Karády Viktor: Csoportközi távolság, réteghelyzet, a zsidó-keresztény házasságok dinamikája Erdélyben a világháborúk között

 adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Karády Viktor: Jews in Freemason Lodges in Transsylvania and in Voivodina before 1940

adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Löwy Dániel: A kolozsvári Concordia zsidó színház története

adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Löwy Dániel: A Kis Szamostól a Potomacig. Kolozsvár egykori zsidó szellemisége és a Dumaposta asztaltársaság. Dávid Gyula és Veress Zoltán (szerk.): Kő, bronz, buldózer – Láthatatlan és újra látható emlékműveink

adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Löwy Dániel: A Szamos-parti város Wallenbergje

adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Németh László: Degré Alajos miniszteri biztosi tevékenysége a székely szombatosok ügyében, 1941-1944

adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Ivan Sanders: "Transylvanism" And Jewish Consciousness

adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Tibori Szabó Zoltán: Románia és a holokauszt. Felemás szembenézés a múlttal

adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Tibori Szabó Zoltán: Az erdélyi zsidó közösség sorsa a második világháborút követő időszakban (1945-1948). I-II

 adatbank.transindex.ro/inchtm.php


Tibori Szabó Zoltán: Csík vármegye zsidósága a betelepüléstől a megsemmisítésig. I-III

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1330.pdf


Balázs Sándor: Etnikum, kultúra, politikai opció

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1331.pdf


Bucs Erika: The Reorganization of the Jewish Community after World War II (1945–1950). Case Study: Sighetu Marmaţiei

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1332.pdf


Péter Izabella: A Gyulafehérvári Püspökség keresztelési politikája a holokauszt idején

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1333.pdf


Antonio Faur: The Petition Addressed by Theodor Fischer to the French Delegation at the Paris Peace Conference (August 7, 1946)

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1334.pdf


Gidó Attila – Sólyom Zsuzsa: Kolozsvár, Nagykároly és Nagyvárad zsidó túlélői. A Zsidó Világkongresszus 1946-os észak-erdélyi felmérése.

 adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1335.pdf


Gidó Attila – Pál János: Kiapadó búvópatak. Szombatosok az unitárius egyházban 1944 után

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1336.pdf


Gidó Attila: On Transsylvanian Jews. An Outline of a Common History

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1337.pdf


Ladislau Gyémánt: Under Four Dictatorships. Ten Years in the Life of a Jewish Community in Transsylvania 1940–1950

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1338.pdf


Zvi Hartman: A Jewish minority in a multiethnic society. During a change of governments: The Jews of Transylvania in the interwar period

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1339.pdf


Kovács Kiss Gyöngy: A város egyenrangú polgáraiként. A kolozsvári zsidók emancipáció utáni történetéhez

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1340.pdf


Löwy Dániel: A Soá nagyváradi emlékírói

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1341.pdf


Victor Neumann: Judaic Religious Reform and Political Emancipation of the Jews in Banat Region

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1342.pdf


Pál János:  Zsidókérdés a Magyarországi Unitárius Egyház nemzet- és egyházépítő stratégiájának tükrében (1940–1944). I–II.

 adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1342.pdf


Sebes Mihály: A meggyökerezéstől az emancipációig

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1343.pdf


Tibori Szabó Zoltán: Auschwitz-jegyzőkönyvek: Kikhez jutottak el és mikor? In: Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról V..

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1344.pdf


Tibori Szabó Zoltán: Egy fényképalbum képei; Zsidó élet Kolozsváron a holokauszt után

missingsince1944.ro/data/hu_SZABO.pdf

 

 Észak-erdélyi Holokauszt Emlékmúzeum / Szilágysomlyó

www.mmhtn.org/

 

 

ÉSZAK-ERDÉLYI ZSIDÓ TEMETŐK

 

 A marosvásárhelyi Status quo ante zsidó temető dokumentációja

buksi.byethost18.com/index.html

 

A marosvásárhelyi Ortodox zsidó temető dokumentációja

buksi.byethost18.com/indexo.html

 

Maros és Hargita megyei zsidó temetők dokumentációja

buksi.byethost18.com/indexkhu.html

 

A szatmárnémeti zsidó temető képekben

www.szatmar.ro/A_szatmari_Zsido_temeto_kepekben/hirek/54696

 

Máramarosszigeti zsidó temető

www.hatartalanul.eu/kephtml/zsido_temeto3/

 

A csíkszeredai zsidó temető

szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/22825/a-csikszeredai-zsido-temetorol

 

Kolozsvár zsidó temetői

epa.oszk.hu/00900/00939/00003/ks990111.htm

 

Dr Kiss Erika Márta: Erdély zsidó közösségei a kezetektől napjainkig a temetők tükrében

rabbi.hu/phd/drKissErika_disszertacio.pdf