A Ferencvárosi Kalendárium on-line elérhető lapszámai:

Forrás:

http://fk.uw.hu/12kal.html

2012

Január

Naptár________________________________________________________________6
Évfordulók____________________________________________________________7
Lelki útravaló [Koczor Tamás]_________________________________________8
Elhunyt László György_________________________________________________9
Átmeneti Zeneakadémia és állandó zenekultúra Ferencvárosban__________11
Előszó az 'Így írtok ti' első kiadásához_____________________________14
Tavaly történt: Az Európai Unió magyar elnöksége_____________________15
'...Michelangelora hasonlítani' 50 éve hunyt el Ivan Mestrovic_______18
100 éves az Üllői út 121.____________________________________________22
Ferencvárosi emléktáblák_____________________________________________24
Ferencvárosi könyvismertetők_________________________________________25
Így írtok ti: Ady Endre: Moslék-ország_______________________________26

Február

Naptár_______________________________________________________________28
Évfordulók___________________________________________________________29
Lelki útravaló [Dr. Edelényi Judith]_________________________________30
10. Kortárs Drámafesztivál - Beszélgetés Szilágyi Máriával___________31
Roma koncepció létrehozása és megvalósulása Ferencvárosban___________34
Hiányzik! - Egy eltűnt dombormű______________________________________39
A legnagyobb jótevő - 200 éve született Charles Dickens______________40
Ferencvárosi emléktáblák_____________________________________________42
Ferencvárosi könyvismertetők_________________________________________43
Így írtok ti: Babits Mihály: Antik szerelem__________________________44

Március

Naptár_______________________________________________________________46
Évfordulók___________________________________________________________47
Lelki útravaló [Dr. Gádor György]____________________________________48
25 éves a Széchenyi István Szakkollégium_____________________________49
Erdélyi Féniks - Tóthfalusi Kis Miklós emlékezete____________________52
Kisa Judit reformkonyhája____________________________________________56
'ujjomból szopott dolgokat nem írok', 375 éve halt meg Pázmány Péter_57
Ferencvárosi emléktáblák_____________________________________________60
Ferencvárosi könyvismertetők_________________________________________61
Így írtok ti: Kosztolányi Dezső: 'A szegény kis trombitás...'________62Április

Április


Naptár_______________________________________________________________64
Évfordulók___________________________________________________________65
Lelki útravaló [Dr. Edelényi Judith]_________________________________66
Egy paradigmaváltás illúziója I. - Erdő Péter előadása_______________67
Vöohávtó Löréáchó Kómajchó - zsidó hitközség a Páva utcában__________71
Guernica - Titkok és szimbólumok_____________________________________76
Virágh Gedeon - Egy hôs huszár emlékére______________________________79
Ferencvárosi emléktáblák_____________________________________________82
Ferencvárosi könyvismertetők_________________________________________83
Így írtok ti: Tóth Árpád: A finom____________________________________84

 

Május


Naptár_______________________________________________________________86
Évfordulók___________________________________________________________87
Lelki útravaló [Kun András Nándor]___________________________________88
Egy paradigmaváltás illúziója II. - Erdő Péter előadása______________89
Kapcsolatainkról déli szomszédainkkal - Beszélgetés Ress Imrével_____93
Tavaly történt - Boldoggá avatták II. János Pál pápát________________97
Regény a barátságról - 100 éve született Ottlik Géza_________________98
Ferencvárosi emléktáblák____________________________________________101
Ferencvárosi könyvismertetők________________________________________101
Így írtok ti: Illyés Gyula: A tempós________________________________102

 

Június


Naptár______________________________________________________________104
Évfordulók__________________________________________________________105
Lelki útravaló [Dr. Edelényi Judith]________________________________106
Nyugat 1912-1916 - 100 éve költözött a Lónyay utcába a Nyugat_______107
Kézművesek dicsérete - Főegyházmegyei Ostyaellátó___________________112
Református Zenei Fesztivál__________________________________________114
Kisa Judit reformkonyhája___________________________________________118
Ferencvárosi könyvismertetők________________________________________118
Ferencvárosi emléktáblák____________________________________________119
Így írtok ti: Szabó Lőrinc: A metafizikus___________________________120

 

Július


Naptár______________________________________________________________122
Évfordulók__________________________________________________________123
Lelki útravaló [Koczor Tamás]_______________________________________124
A Ranolder Intézet története________________________________________125
500 éve készült el a Sixtus-kápolna mennyezet-freskója______________132
Tavaly történt - 140 éves a Mária Intézet___________________________136
Tavaly történt - Boldoggá avatták Scheffler Jánost__________________138
Ferencvárosi könyvismertetők________________________________________140
Ferencvárosi emléktáblák____________________________________________141
Így írtok ti: Erdélyi József: Piros Pünkösd_________________________142

Augusztus


Naptár______________________________________________________________144
Évfordulók__________________________________________________________145
Lelki útravaló [Dr. Edelényi Judith]________________________________146
A 'Legjobb Munkahely' a kerületben - Beszélgetés Jakab Rolanddal____147
Ki volt Iksay László?_______________________________________________152
Tavaly történt - Zarándokút Alsó-Ausztriában________________________155
Ferencvárosi emléktáblák____________________________________________159
Ferencvárosi könyvismertetők________________________________________159
Így írtok ti: Kaffka Margit: Charles________________________________160

 

Szeptember


Naptár______________________________________________________________162
Évfordulók__________________________________________________________163
Lelki útravaló [Bereczky Zoltán]____________________________________164
Mentsük meg a férfiakat! - Beszélgetés Dr. Kopp Máriával____________165
Tavaly történt - Meghalt Makovecz Imre______________________________171
Ősbemutató a Tűzoltó utcában________________________________________173
75 éves a Petôfi (Horthy Miklós) híd________________________________176
Ferencvárosi könyvismertetők________________________________________177
Ferencvárosi emléktáblák____________________________________________177
Így írtok ti: Kemény Simon: Karperec________________________________178

 

Október


Naptár______________________________________________________________180
Évfordulók__________________________________________________________181
Lelki útravaló [Dr. Edelényi Judith]________________________________182
Egymást tiszteletben tartva és segítve - Cigánypasztoráció__________183
50 éve nyílt meg a Második Vatikáni Zsinat__________________________188
Kisa Judit reformkonyhája___________________________________________192
Tavaly történt: Emléktábla-avatás az egykori gyár helyén____________193
A rejtőzködő mester: Jan Vermeer van Delft__________________________195
Ferencvárosi könyvismertetők________________________________________199
Ferencvárosi emléktáblák____________________________________________199
Így írtok ti: Somlyó Zoltán: Szilveszter estén a kávéházban_________200

 

November


Naptár______________________________________________________________202
Évfordulók__________________________________________________________203
Lelki útravaló [Dr. Edelényi Judith]________________________________204
A nemzet napszámosai a XX. században- Beszélgetés Kállay Kristóffal_205
'...koszorút oly ragyogót' - Emlékezés Illyés Gyulára_______________208
Sivatagokban és 6000 méter magasban - 150 éve született Stein Aurél_210
100 éves a Kalmopyrin_______________________________________________214
Ferencvárosi könyvismertetők________________________________________216
Ferencvárosi emléktáblák____________________________________________217
Így írtok ti: Szabolcska Mihály: A mi falunkból...__________________218

 

December

 

Naptár______________________________________________________________220
Évfordulók__________________________________________________________221
Lelki útravaló [Harsányi Gábor]_____________________________________222
Mátyás király Ferencvárosban - Beszélgetés Helyey Lászlóval_________223
Rendhagyó könyvajánló - Reinhard Marx: Tőke_________________________228
Tavaly történt - Elhunyt Ferencváros díszpolgára: Albert Flórián____230
Kisa Judit reformkonyhája___________________________________________232
Bemutatkoznak szerkesztőink (Szabó Zsolt, Boldizsár László)_________233
Ferencvárosi könyvismertetők________________________________________237
Ferencvárosi emléktáblák____________________________________________238
Tartalom____________________________________________________________239

 


Impresszum:


Felelős szerkesztő: Boldizsár László

 Szerkesztőbizottság tagjai: Dinyés László, Erdő Franciska, Keöves Ferenc, Magyar Orsolya, Szabó Zsolt


 A kiadvány megjelenését támogatták:
 Ferencvárosi Önkormányzat, Ericsson Magyarország


 A szerkesztőbizottság ezúton mond köszönetet a Ferencvárosi Kalendárium társszerzőinek és támogatóinak, valamint mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a kiadvány megjelenéséhez.


 A címlapon az idén 100 éves Üllői út 121. sz. ház látható.

 A hónapok színes címlapjait Boldizsár László, és a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény képei díszítik.

 Az irodalmi melléklet Dinyés László válogatása Karinthy Frigyes 100 éve megjelent 'Így írtok ti' művéből.

 Az évfordulós összeállításokat az ezenanapon.hu oldal alapján összeállította: Boldizsár László.

 A ferencvárosi könyvismertetőket írta: Gönczi Ambrus.

 A 2013-as Ferencvárosi Kalendáriumhoz várjuk társszerzők és hirdetők jelentkezését!
 Telefon: 06 20 3525153 * E-mail: f.kalendarium@freemail.hu

 A kalendárium honlapja: fk.uw.hu


 ISSN 1788-3512


 Tördelés: Heckmann Bt.
 Korrektúra: Farkasfalvy Judit
 Felelős kiadó: Boldizsár László
 Készült a Páros Print Bt. gondozásában.