Országos Rabbiképző Intézet

 

Az Országos Rabbiképző Intézet 1887-ben végzett növendékei


Az Intézet a József körút 27., a Bérkocsis utca 2. és a Rökk Szilárd (korábban Somogyi Béla) utca 26. által közrefogott háztömbben található. A József körúti négyemeletes sarokház a 19. század végén bérháznak épült. Freund József és neje 1918-ban, nagy összegű alapítványt téve, megvásárolta és a Rabbiképzőnek adományozta, az Országos Rabbiképző Intézet és a Tanítóképző internátusául. A Rabbiképző kezelésében működik ma az ország egyetlen zsidó szakkönyvtára. A könyvtár, melyet Lelio della Torre páduai rabbi gyűjteménye alapozott meg, hetvenezer kötetével ma is igen jelentős judaica gyűjtemény, bár igazi erőssége még mindig a múlt századi anyag. A háború utolsó évében, nyomban a Magyarország német megszállását követő napokban a német hadsereg koncentrációs tábort rendezett be a Rabbiképző épületében, a pesti zsidó társadalmi és pénzügyi élet előkelőségei számára (1944. március 21-től). Mintegy kétszáz embert őriztek itt; túszok voltak, váltságdíjat reméltek értük, vagy elejét akarták venni annak, hogy szabadlábon ellenállást, netán felkelést szervezzenek? Akiket elvittek innen, valamelyik másik lágerbe kerültek, például Kistarcsára, ahonnan nem igen szabadulhattak. A legelső nagy transzport Kistarcsáról indult Auschwitzba április 28-án, s voltak benne a Rabbiképzőből egyenesen oda szállított foglyok is.

 

Forrás:

www.zsido.hu/tortenelem/jozsef.htm

 

"1944. március 19-én délután német SS katonák elfoglalták a Rökk Szilárd u. 26. Sz. alatti rabbiképzőt. A szomszédos házban lévő internátusból az ott talált növendékekkel a rabbiképzőből kihordatták a padokat és azok helyébe ágyakat állíttattak fel. Néhány nap múlva a zsidó gazdasági élet exponens alakjait hozták be, akik részben a rendőrség őrizete alatt állottak. A rendőrség parancsnoka dr. Ubrizsy Pál rendőrsegéd fogalmazó volt, az őrszemélyzet parancsnokai pedig, illetve helyettesei Kiss és Tóth tiszthelyettesek.Április első napjaiban történt, hgoy légiriadó alkalmával mikor az óvóhelyen tartózkodtunk, híre terjedt, hogy Budai Goldberger Antal kint lévén a gyárban, azt a kijelentést tette, hogy rövidesen visszajön és átveszi az üzemet. Éjjel 12 órakor az SS parancsnok telefonált az óvóhelyen a rendőrparancsnoknak, hogy az őrizeteseket az óvóhelyről utasításáig nem engedhetik ki és semmi élelmiszerhez nem juthatnak. Másnap reggel jött egy Takács nevű SS polgári megbízott, egy állítólagos pozsonyi egyetemi hallgató, aki korra való tekintet nélkül kivitette az udvarra az embereket és hosszú időn át egy fahasábon keresztül ugráltatta és tornáztatta őket. Egy 21 éves fiút, mivel szerinte szemtelenül nézett rá, agyba-főbe vert, még a szemüvegét is eltörte.Még megemlítem a tornázásra vonatkozólag, hogy ezen az aktuson jelen voltak SS-ek Wistliczeny SS hadnagy vezetésével és mikor Láng Lajos felsőházi tag - szintén őrizetes - nem tudta a fahasábot átugrani, Takács többször a lába mellé lőtt, amitől Láng szívatakot kapott, úgy hogy kórházba kellett szállítani...

 

Forrás:

www.degob.hu/index.php